مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقاله ای تحت تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی) مورخه 1388/6/18 در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (افق دانش) دوره 15، شماره 2، تابستان سال 1388 به چاپ رسیده است.این مطالعه از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که در بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد انجام شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی