مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقاله ای تحت تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی) مورخه 1388/6/18 در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (افق دانش) دوره 15، شماره 2، تابستان سال 1388 به چاپ رسیده است.این مطالعه از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که در بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد انجام شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی، محسن، و یادگارفر، قاسم. (1390). در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده). افق دانش، 17(1 (پیاپی 51))، 75-76. SID. https://sid.ir/paper/459779/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی محسن، یادگارفر قاسم. در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده). افق دانش[Internet]. 1390؛17(1 (پیاپی 51)):75-76. Available from: https://sid.ir/paper/459779/fa

  IEEE: کپی

  محسن دهقانی، و قاسم یادگارفر، “در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)،” افق دانش، vol. 17، no. 1 (پیاپی 51)، pp. 75–76، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/459779/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی