مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1382 | دوره:3 | شماره:(ویژه نامه 10) | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

897

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوهای یادگیری نوین

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقدمه و هدف: الگوهای یادگیری در پیشرفت برنامه های آموزشی پرستاران و همچنین اعتلای سطح فرهنگ پرستاری بسیار کارساز است و ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.مروری بر مطالعات: دانش روانشناسی بر اثر پژوهشهای مداوم همواره در حال تغییر و تحول است و هر ساله یافته های تازه ای کشف می گردد که در شکل دادن و پیشرفت آموزشی نقش بسزایی دارند. لذا باید در آموزش پرستاری سعی شود از تازه ترین دستاوردهای روانشناسی جدید بهره جوییم و به طرح نو و سخن نو بپردازیم. لذا در این مقاله سعی نموده ایم تا از آخرین منابع علمی یاری گرفته و الگوهای نوین یادگیری رامعرفی نماییم.یکی از این الگوها, یادگیری قابل انعطاف است هدف این الگو قبول تغییر برای دسترسی به یادگیری و آموختن با تحریک انگیزه در فراگیران است در واقع یادگیری قابل انعطاف موقعیتی است که فراگیران می توانند بیان نمایند که چه چیز را کجا, چرا, چگونه یاد گرفته اند در این الگو می توان از تکنولوژی هایی نظیر: ویدئو, تل کنفرانس, اینترنت یا آموزش از طریق E-mail استفاده نمود.بحث و نتیجه گیری: الگوی یادگیری قابل انعطاف یک روش موثر است که می تواند بازتابی در طول زندگی فراگیر داشته باشد. در این الگو اعتقاد بر این است که با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف یادگیری باید از روشهای مختلف نظیر یادگیری مشکل مدار, یادگیری غیرمستقیم و یادگیری مبتنی بر بازی بطور همزمان استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID