مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ | سال:1387 | دوره:3 | شماره:10 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصول و قواعد پژوهشی تاریخ (مطالعه موردی واقعه کربلا)

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 80

چکیده

 توجه به قواعد پژوهش, در سیر مطالعات تاریخی از جمله مهمترین عوامل در دست یابی به حقایق تاریخی و ارایه تحلیل های نو می باشد. این اصول بیان گر یک چهار چوب خاصی است که در صورت تخطی از آن, نه تنها از سطح عملی پژوهش کاسته, بلکه منجر می شود پژوهشگر برخلاف متن تاریخ, مطالبی را به اشتباه مبنا قرار داده و بر اساس آن در صدد بررسی و تحلیل مباحث تاریخی بر آید. هر اندازه پژوهشگر به این اصول بیشتر توجه داشته باشد, پژوهش از استحکام و نو آوری بیشتری برخوردار و در رفع ناسازگاری های موجود در تاریخ دارای راه کار مناسب می باشد. حادثه کربلا, از جمله وقایع تاریخی است که در طول زمان به علت عدم توجه به قواعد و اصول پژوهش, دچار تحریفات, تعارضات و مطالب خلاف واقع شده, که در ضمن بیان این اصول و با نگاهی انتقادی, مواردی از این گونه سهو قلم های رخ داده در این حادثه بیان می گردد. مثلا ذکر یکی از قاتلین امام حسین بنام ابوالجنوب یا قلمداد کردن سلیمان بن عوف, قاتل یکی از یاران آن حضرت, در شمار شهدای کربلا, از جمله این اشتباهات می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID