مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

424

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت در WTO با استفاده از ماتریس SWOT

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 68

چکیده

 با از بین رفتن مرزهای فیزیکی میان کشورها و کسب مزایای زیاد حاصل از جهانی شدن, تمایل کشورهای مختلف برای عضویت در سازمان تجارت جهانی شدت یافته است. ایران نیز سالیان متمادی درخواست خود را برای عضویت, به این سازمان تحویل داد ولی با مخالفت های پی در پی ایالات متحده مواجه شد و برای مدتی نامعلوم در این راه ناکام ماند. تا این که در سال 1384 تقاضای عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و عضویت محتمل ایران به این سازمان و پیامدهای مثبت و منفی آن ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. در این مقاله صنعت فرش کشور به عنوان یکی از قدرتمندترین صنایع ایران در قبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارایه خواهد شد. افزایش تبلیغات و تحقیقات بازاریابی, بهترین راه حل برای بقا در عرصه بین المللی می باشد. همچنین دستیابی به صلح جهانی و از بین رفتن تحریم های مختلف علیه ایران نیز می تواند به استمرار حضور این صنعت در جایگاه بهترین تولیدکنندگان کمک قابل توجهی کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.