مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکم و معرفت

نویسنده

پی کانی جلال

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 31

چکیده

 در این مقاله نشان داده شده است که برخلاف قول مشهور, هرگز چنین نبوده است که در کل تاریخ معرفت شناسی غرب معرفت همواره به مثابه باور صادق موجهی تعریف شود که حکم یکی از اجزای ضروری مولفه توجیه در آن است. با بررسی برخی از فقرات آثار دکارت و لاک, موارد نقضی برای این قاعده ذکر شده است. سپس نشان داده شده است که بعد از ایمانویل کانت بود که میان معرفت و حکم پیوند وثیق برقرار شد. همچنین از این ایده دفاع شده است که با وجود آنکه معرفت قضیه ای, که مستلزم صدور حکم است, در بسیاری از موارد, به ویژه در ساحت علم, تنها قسم معرفت قابل اتکا است, در عین حال موارد بسیاری وجود دارند که معرفت قضیه ای کارآمدی لازم را ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.