مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 (مسلسل 25) | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

Crush Injury و سندرم کمپارتمان

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 55

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از تبعات جنگ (بمباران های هوایی) و حوادث غیر مترقبه مانند: زلزله, تصادفات رانندگی, بمب گذاری های تروریستی, لغزش زمین وریزش معدن, ریزش آوار و خرابی ساختمان ها است که از عوارض آن باقی ماندن افراد زیر آوار برای مدت کم و یا طولانی می باشد که باید با ساخت پناهگاه ها از ضایعات ناشی از بمباران ها کاست و در صورت وقوع آن امکانات خدمات رسانی, امدادی و درمان به سرعت در محل حاضر شده و درمان و نجات را شروع کنند. سندرم کمپارتمان و Crush syndrome مقوله هایی جدا هستند که گاه به اشتباه معادل هم به کار برده می شوند ولی crush injury می تواند هر دوی این سندرم ها را ایجاد کند. (شکل 1) در این مجموعه دو مقوله فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درمان های جدید و مقالات مختلف مرور شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID