Start: 2/7/2023 2:14:49 AMEnd: 2/7/2023 2:14:49 AM >> 638

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

949

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیکی اثرات مواد دخانی و مواد مخدر سنتی و نوین در فعالیت های جنسی و اختلالات جنسی و بروز و شیوع اختلالات و انحرافات جنسی در مصرف کنندگان مواد مخدر نسبت به گروه مشابه که مواد مصرف نمی کنند. در شهرستان دامغان در سال 1388-1385

نویسندگان

منصوریان علی اکبر

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 16

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: آسیب های فردی و اجتماعی خصوصا گرایش و مصرف مواد مخدر سنتی یکی از مهم ترین مشکلات و معضلات جامعه بشری خصوصا کشور ما ایران است که افراد خصوصا خانواده ها از پیامدهای زیانبار آن که نهایتا موجب کاهش توانمندیهای جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی و جنسی است بی نصب نگذاشته است که خود می تواند باعث افزایش طلاق، فساد، فحشا و... را بدنبال دارد که مهمترین عوارض مصرف مواد کاهش میل جنسی و افزایش اختلالات جنسی است که اگر باعث افزایش طلاق می شود به علت زمینه ای کاهش میل جنسی و افزایش اختلالات جنسی خواهد شد.اهداف: بروز و شیوع رفتارهای جنسی در مصرف کنندگان مواد مخدر و دخانی.بروز و شیوع رفتارهای جنسی در افرادیکه از مواد مخدر استفاده نمی کنند.بروز و شیوع اختلالات و انحرافات جنسی در مصرف کنندگان مواد مخدر.بروز و شیوع اختلالات و انحرافات جنسی در افرادیکه مواد مخدر استفاده نمی کنند.بررسی وضعیت تمایلات و تحریکات جنسی در مصرف کنندگان و کسانی که از مواد مخدر استفاده نمی کنند.روش تحقیق: تحقیق با تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبه با دو گروه آمده شده و دو موضوع تحقیق از سال 1385 لغایت 30.2.88 به تعداد 150 نفر مصرف کننده مواد مخدر متاهل و 150 نفر متاهل که از مواد مخدر استفاده نمی کنند صورت گرفته است اطلاعات در نرم افزار EPI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در این تحقیق ضمن مشخص شدن فراوانی مراجعین از نظر سنی، تحصیلات شغل در دو گروه تحقیق متغیر هایی چون استمنا تماس جنسی خارج از کانون خانواده، رضایتمندی جنسی، داشتن ارگاسم، توانایی و عدم توانایی در لذت بردن، نداشتن ارگاسم در زنان، مشکلات لغوظ، نزدیکی دردناک، واژینسم، ارگاسم شبانه در زنان همسر افراد معتاد، فرایند ارتباط جنسی و... اندازه گیری گردید که تفاوت های بسیار زیادی بین دو گروه وجود داشته است بطوریکه افراد مصرف کننده مواد مخدر اختلالات اندازه گیری شده متغیرها را بین 9-3 برابر بیشتر از افرادی که مواد مخدر مصرف نمی کنند دارند و میزان طلاق در دو گروه به میزان 1 به 11 است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه ای که از داده بدست آمده این است که حدود 98 درصد افراد از عوارض و افزایش اختلالات جنسی خبر نداشته اند و با توجه به سن یافتن شروع مصرف مواد مخدر عدم رضایتمندی در رفتارهای جنسی به صورت مزمن در آمده است که در بعضی موارد حتی بعد از ترک مواد مخدر نیازمند درمان اختلالات جنسی با دارو می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.