video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

490

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی اختلالات حرکتی دیررس ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک در بیماران اسکیزوفرنیک (مرکز روانپزشکی رازی) (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 353 | صفحه پایان 353

چکیده

 هدف: علیرغم اثر بخشی داروهای ضد روانپریشی و کشف داروهای جدید تر (آتیپیک), ایجاد عارضه جانبی اختلال حرکتی دیر رس از مشکلات اساسی بیماران می باشد. با توجه به ارتباط نسبی عواملی چون سن بیمار و طول مدت درمان با ایجاد این عارضه و شناسایی بهتر علایم با داروهای قدیمی (تیپیک) و نوین (آتیپیک), فراوانی این اختلال در بیماران بستری در چهار بخش یک بیمارستان روا نپزشکی در تهران بررسی شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در چهار بخش مرکز روانپزشکی رازی تهران (2 بخش حاد و مزمن بیماران زن و مرد) بودند که در زمستان سال 84 در این بیمارستان بستری شده و شرایط ورود به بررسی را داشته اند. پس از مصاحبه روانپزشکی و پر کردن پرسش نامه جمعیت شناختی, معاینه برای ارزیابی اختلال تاردیو دیسکنزی (اختلال حرکتی دیررس) انجام گردید. سپس چک لیست اختلالات حرکات نابهنجار غیر ارادی (جدول AIMS) برای آنان تکمیل شد. داده های گرد آوری شده به کمک نرم افزار spss تحلیل گردیدند. یافته ها: مقایسه بین افزایش سن بیمار و فراوانی علایم اختلال حرکتی دیررس رابطه مثبت و معناداری(p>0.5)  وجود دارد. بین فراوانی علایم و طول مصرف دارو رابطه معنی دار آماری دیده نشد. ماهیچه های صورت و دهان بیشترین نواحی درگیر بوده اند (در%72 ). نتیجه گیری: تفاوت معنا داری در علایم نه گانه تاردیو دیسکنزی (اختلال حرکتی دیررس) در بیماران مصرف کننده داروهای جدید و قدیم (اتیپیک و تیپیک) دیده نمی شود. با افزایش سن, بروز و شدت علایم افزایش می یابد. زنان و مردان تفاوت بارزی در ایجاد علایم ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.