Start: 2/2/2023 11:49:17 AMEnd: 2/2/2023 11:49:17 AM >> 611

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روشهای انضباطی خانواده و بهداشت روان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسندگان

ازهر محمدمسعود

صفحات

 صفحه شروع 360 | صفحه پایان 360

چکیده

 در هر خانواده, روشهای انضباطی متفاوتی به کار برده می شود. این روشها را معمولا والدین بر می گزینند و اجرا می کنند. روش انضباطی برای ایجاد حرف شنوی کودکان از والدین به کار می آید. سه روش به کار گرفته شده در این زمینه عبارت از: روش پرخاشگرانه (aggressive discipline), روش منفعلانه یاالتماسی(passive discipline) , روش قاطعانه یا جرات مندانه (assertive discipline) است. تاثیری که روش انضباطی به کار برده شده در یک خانواده بر بهداشت روان خانواده به جای می گذارد, در این بررسی بدان پرداخته شده است. این موضوع از آن جهت مهم است که بدانیم پیامدهای مثبت و منفی هر روش چیست و به عنوان کارشناسان بهداشت روان جامعه در برابر هر کدام از این روشها چه برخوردی داشته و در ترویج کدام یک بکوشیم. دوره آموزشی Triple P و بومی سازی این روشها طی چند سال تجربه تدریس و کار بالینی و تحقیقاتی در این زمینه, به نگارنده امکان ارایه متالهای کاربردی را می دهد. برای نمونه در روش پرخاشگرانه ممکن است کودک پیوسته تحقیر گردد و در نتیجه فردی افسرده و پرخاشگر شود. ترس از رفتار پرخاشگرانه پدر و مادر, همچنین غیرقابل پیش بینی بودن آن, موجب ترسو شدن و اضراب کودک می گردد, مخفی کاری و دروغگویی وی را در پی دارد. همانند سازی با والد پرخاشگر موجب پرخاشگری کودک و اختلال ارتباط کودک با دیگران می شود. در این روش ممکن است احساس گناه والد به علت پرخاشگریش به کودک باعث دادن امتیاز های بی دلیل به کودک شود که خود غیرقابل پیش بینی بودن رفتار والد را به دنبال دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.