video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه آموزش و پرورش در روند رشد و توسعه انسان و جامعه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسندگان

صافی احمد

صفحات

 صفحه شروع 380 | صفحه پایان 380

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آموزش و پرورش از مهمترین سازمانهای موثر در جهان امروز و آینده، است. از دیدگاه کانت در جهان دو کار مهم در پیش روی بشر قرار دارد که یکی از آنها آموزش و پرورش است. مهمترین و دشوارترین گرفتاری انسان، رشد، سلامتی و آموزش و پرورش اوست. در ایران هم مسوولین آموزش و پرورش در انجام این تعهد اساسی و فراگیر برنامه ها و اقدامات چندی را انجام داده اند. برای دستیابی به نتیجه بهتر، پیگیری و اقدامات تکمیلی مورد نیاز است: -1تقویت این باور که سرمایه گذاری برای سلامت روانی و رشد دانش آموزان یک سرمایه گذاری زیر بنایی و ملی است. -2ارتباط و هماهنگی همه جانبه سازمان های مربوطه در همکاری با آموزش و پرورش. -3وضع آیین نامه ها و مقررات در زمینه راهنمایی و مشاوره و بهداشت روانی دانش آموزان. -4تمام وقت کردن کادر آموزشی و بهداشتی در آموزش و پرورش. -5بازنگری برنامه ها و کتابهای درسی، مبتنی بر فرهنگ اسلامی و افزایش آموزش مهارتهای زندگی و کاربردی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.