مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ثبت پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی در افراد هنجار بزرگسال

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 49

چکیده

 زمینه و هدف: آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی ابزار جدیدی برای بررسی عملکرد دهلیزی است. این پاسخ با زمان نهفتگی کوتاه را می توان با تحریک صوتی با شدت بالا, از عضلات چشمی منقبض شده ثبت کرد, و به عنوان ابزار تشخیصی برای ارزیابی رفلکس دهلیزی چشمی طرف مقابل استفاده کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه دامنه, زمان نهفتگی, نسبت اختلاف دامنه دو طرف و میزان وقوع پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی (n10) و گردنی (p13) در افراد هنجار بود.روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر روی 20 فرد با میانگین سنی 22.18 و انحراف معیار 2.19 سال و حساسیت شنوایی هنجار و عدم سابقه اختلالات دهلیزی انجام شد. امواج p13 و n10 با استفاده از محرک تن برست 500 هرتز راه هوایی در سطح شدت 95 دسی بل nHL و با استفاده از گوشی داخلی ثبت و مقایسه شدند.یافته ها: موج p13 در همه افراد مورد مطالعه ثبت شد, ولی در دو مورد موج n10 ثبت نشد. دامنه مطلق و زمان نهفتگی به ترتیب 140.77 میکروولت و 15.56 میلی ثانیه برای پتانسیل گردنی و 3.18 میکروولت و 9.32 میلی ثانیه برای پتانسیل چشمی به دست آمد. تفاوت معنی داری در دامنه دو پتانسیل مشاهده شد (p=0.000).نتیجه گیری: در مطالعه حاضر شاخصه های این دو آزمون نشان داد که دامنه و درصد وقوع پاسخ در پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی کمتر از پتانسیل دهلیزی گردنی بود. از آنجایی این دو پاسخ احتمالا از دو بخش متفاوت عصب دهلیزی منشا می گیرند, می توان به عنوان دو آزمون مکمل در نظر گرفت و به عنوان ابزاری برای ارزیابی اختلالات دهلیزی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی