Start: 2/6/2023 2:12:34 PMEnd: 2/6/2023 2:12:34 PM >> 596

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

858

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گفتار نشانه ای: دسترسی کامل به زبان گفتاری برای افراد کم شنوا (مقاله مروری)

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 18

چکیده

 زمینه و هدف: مدت ها مربیان به دنبال روشی بودند که بتواند گفتار را برای افراد کم شنوا قابل رویت کند. در دهه های اخیر روش های چندی ابداع شد که مهمترین آن گفتار نشانه ای است که حدود 50 سال پیش توسط کورنت در سال 1967 ابداع شد. هدف مقاله حاضر, بررسی نتایج پژوهش های انجام شده پیرامون گفتار نشانه ای و اثربخشی آن بر مهارت های زبانی کودکان کم شنوا بود.روش بررسی: در این مقاله, پژوهش هایی که به بررسی گفتار نشانه ای و تاثیر آن بر جنبه های مختلف گفتار و خواندن و نوشتن کودکان کم شنوا پرداخته بودند, مرور شدند. این مطالعات با کلید واژه cued speech از بانک های اطلاعاتی Proquest, Medline و Scopus و نیز پایان نامه ها و کتاب های معتبر از سال 1972 تا 2011 استخراج شده اند.نتیجه گیری: گفتار نشانه ای از جمله روش های شفاهی است که همه صداها را قابل دیدن و قابل دسترس می کند. این روش ادراک گفتار را بسیار ساده می سازد؛ همچنین مهارت های لب خوانی و توانایی استفاده از باقی مانده شنوایی را در کودکان کم شنوا بهبود می بخشد. گفتار نشانه ای توانایی برقراری ارتباط و درک و تمایز گفتار را از سنین کودکی افزایش می دهد و گفتار و توانایی بهره گیری از کاشت حلزون را بهبود می بخشد. هدف اصلی از ابداع گفتار نشانه ای ارتقاء سطح خواندن و نوشتن کودکان کم شنوا بوده است که در این حیطه به نظر کاملا موفق می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی