مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: خردنامه صدرا | سال:1392 | دوره:- | شماره:71 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دینامیک پیوسته ابن سینا در مقابل دینامیک گسسته ارسطو

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 ارسطو در حوزه حرکتهای زمینی (تحت القمر), برای تبیین حرکت طبیعی از مفهوم میل طبیعی استفاده کرده, برای حل مساله حرکت قسری نظریه جذب را ارائه داده و در حوزه حرکتهای آسمانی (فوق القمر) برای حل مساله حرکت دائمی دورانی افلاک به راه حلی متمایز از نظریه جذب متوسل شده است. از اینرو, نظریه دینامیک ارسطو نظریه یی گسسته است و حرکتهای زمینی طبیعی, حرکتهای قسری و حرکتهای سماوی, از قوانین مستقل و جدا از هم پیروی میکنند. اما ابن سینا, ضمن نقد و بررسی دینامیک ارسطو و راه حلهای یحیی نحوی, تلاش کرده مشکلات دینامیک ارسطویی در حرکتهای زمینی و آسمانی را حل کند. او با ارائه نظریه واحدی بنام «نظریه میل», دینامیک پیوسته یی را تشریح میکند که بر اساس آن حرکتهای زمینی و آسمانی با مفهوم و قوانین واحدی تبیین میشوند. این ابتکار ابن سینا به این دلیل اهمیت دوچندان دارد که مورخان غربی این امر, یعنی دینامیک پیوسته را محصول دوره رنسانس میدانند در حالیکه ابن سینا در ارائه این نظریه پیشتاز بوده است و از طریق ترجمه لاتین کتاب شفاست که این نظریه به جان بوریدان, آلبرت ساکسونی و گالیله رسیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID