video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پدیده احساس شیادی، شرح یک مورد بالینی و طرح درمان های شناختی، التقاطی و گروهی (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 319 | صفحه پایان 319

چکیده

 هدف این بررسی, توصیف و تفسیر پدیده ای به نام احساس شیادی است که با استفاده از یافته های جدید پژوهشی, عوامل مرتبط با بروز و شدت آن و همچنین رابطه آن با بهداشت روان بررسی گردیده است. در این مقاله به عوامل احساس شیادی و رابطه آن با برخی از سازه های شخصیت و مقیاس های ساخته شده برای سنجش و روشهای درمانی آن توجه شده است. احساس شیادی به نوعی تجربه ناشایستگی و احساس فریب گفته شده, افراد دارای این احساس تاثیرات کنترل کنندگی و هوشمندانه ای بر سایرین دارند. آنان بر پایه دروغ و نیرنگ در اندیشه انجام کاری هستند یا قصد دارند دیگران را با مسایل غیر واقعی و دروغ فریب دهند. اما این اصطلاح به عنوان شیاد بودن واقعی در نظر گرفته نمی شود, بلکه این پدیده نوعی «احساس شیادی» است که به فرد دست می دهد. از آنجاکه این پدیده دارای فراوانی بالایی می باشد, نخست شرح حال و سرگذشت یک مورد بالینی که مبتلا به این پدیده است شرح داده می شود. پدیده احساس شیادی گری امری ذهنی است که معمولا در برخی از افراد پیشرفت گرا به ویژه در زنان دیده می شود. به نظر می رسد زنان علیرغم پیشرفتهای زیادی که به دست آورده اند, نسبت به تواناییهای خود تردید دارند. یافته های لانکفورد پدیده احساس شیادی را با دستگاه شناختی مرتبط دانسته و نشان داده اند که افراد مبتلا, هوش را به عنوان یک صفت پایداری تلقی نموده اند و اشتباهاتی که مرتکب می شوند به نادرست, ناشی از بی کفایتی و شکست فردی می دانند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.