مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی مورد شاهدی اسهال حاد در مراجعین زیر 7 سال، بیمارستان ابوذر اهواز در تابستان 1383

نویسنده

خبازخوب مهدی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 67

چکیده

 مقدمه و هدف: اسهال حاد شایعترین علت مرگ و میر کودکان در جهان می باشد با آخرین روشهای موجود 80 تا 90 درصد موارد را می توان از نظر عفونی بودن شناسایی کرد در سال 2000 حدود 1.5 میلیون مرگ اسهالی گزارش شد. اسهال حاد اکنون از مسایل مهم کشورهای در حال پیشرفت می باشد.روش کار: بیمارستان ابوذر اهواز مرکز تخصصی اطفال در شهر اهواز می باشد. 168 مورد و 168 شاهد برای مطالعه انتخاب گردید. موارد, بیماران اسهالی که طی سه روز مدفوع شل و آبکی داشتند و تشخیص پزشک مبنی بر اسهال حاد بود تعریف گردید و از بخش اورژانس این بیمارستان جمع آوری شدند گروههای شاهد بیماران بستری در بخشهای عقرب گزیدگی, مسمومیت, حوادث و بیماریهای خاص, که کمتر از 7 سال داشتند بودند.یافته ها: متغیرهای سطح تحصیلات مادر, سن بیمار, جنس بیمار, داشتن قطعی آب و افت فشار آب طی یک هفته گذشته, داشتن یخچال, وزن بدو تولد و تعداد افراد خانوار با بیماری اسهال ارتباط معناداری از نظر آماری داشتند. پس از وارد کردن متغیرها در مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره تنها جنس بیمار, وزن بدو تولد, داشتن یخچال و داشتن فشار آب طی یک هفته گذشته در مدل باقی ماندند. دختران 3.1 برابر پسران با دامنه اطمینان 6-1.5 مبتلا به اسهال می شدند به ازای هر صد گرم افزایش بدو تولد 0.98 (دامنه اطمینان 0.99-0.97) نسبت شانس بیمار شدن کاهش می یابد داشتن فشار آب نیز با نسبت شانس 0.42 (دامنه اطمینان 0.83-0.20) از بیمار شدن محافظت می کرد و بالاخره کسانی که یخچال داشتند با نسبت شانس 0.12 (دامنه اطمینان 0.29-0.05) نسبت به کسانی که یخچال نداشتند در برابر اسهال مقاومتر بودند.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه گروههای در معرض خطر اسهال حاد را مشخص می کرد. مطالعه حاضر تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در گروههای در معرض خطر و آموزش بیشتر در این گروهها دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID