Start: 2/2/2023 2:24:35 PMEnd: 2/2/2023 2:24:36 PM >> 611

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

354

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مقایسه ای کارایی بخش صنایع بزرگ در استانهای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

حکیمی پور نادر

صفحات

 صفحه شروع 134 | صفحه پایان 147

چکیده

 هدف از این مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع کارخانه ای (بزرگ) در استانهای ایران, در سالهای 81-1370, است. برای این منظور از روش تحلیل (پوششی) داده ها استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که میانگین سطح کارایی فنی در صنایع کارخانه ای در این دوره برابر با 0.61 بوده است. از لحاظ عملکرد نیز تفاوتهای مهمی در بین برخی از استانها وجود داشته است. بالاترین میزان کارایی به استان تهران و پایین ترین آن نیز به استان سیستان و بلوچستان تعلق داشته است.به طور کلی, به لحاظ میزان کارایی فنی, محاسبه شده استانهای تهران, گلستان, اصفهان, کرمان و خوزستان, به ترتیب, در رده های بالا و در مقابل استانهای سیستان و بلوچستان, کردستان, سمنان, گیلان و ایلام در رده های پایین قرار داشته اند.گفتنی آنکه, بر اساس نتایج این تحقیق, استانهای هرمزگان و بوشهر, با وجود, اینکه صنایع آنها از امکانات تولیدی نسبتا کمتری بهره مند بوده اند, در مقایسه با استانهای بزرگ صنعتی, نظیر تهران, اصفهان و مرکزی در دوره بررسی, به طور متوسط, از میزان رشد کارایی فنی بالاتری برخوردار بوده اند.در مجموع, بر اساس نتایج این تحقیق مهمترین توصیه سیاستی این است که افزایش کارایی در این بخش از طریق توانمند سازی مدیریت اقتصادی بنگاههای صنعتی و تخصیص بهینه عوامل تولیدی, فرصت مناسبی را در جهت نیل به هدف رشد و توسعه صنعتی کشور فراهم خواهد آورد. این خود مستلزم داشتن رویکردی تازه و تلاشی همه جانبه و منسجم از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در این زمینه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی