مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1383 | دوره:2 | شماره:3 (ویژه زبان و ادبیات) | صفحه شروع:148 | صفحه پایان:154

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تالیف یا ترجمه، کدام یک؟

نویسنده

صلح جو علی

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 154

چکیده

 در این مقاله به شرح دیدگاههای مختلف درخصوص تالیف و ترجمه در ایران و وضعیت کتابهای درسی, ضعف نظام آموزشی در آموزش تالیف و چگونگی کاربرد زبان نوشتاری در ایران, جاذبه امتیاز دانشگاهی برای مدرسان مولف و سنت تالیف در دانشگاه پیام نور پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID