مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تبیین اصول آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور

نویسندگان

دسترنجی حکیمه

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 112

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اولین کارگاه آموزشی تبیین اصول آموزش باز و از راه دور به همت معاونت پژوهشی و همکاران مدیریت تحقیقات دانشگاه پیام نور، در روز چهارشنبه (83.2.30) برگزار شد. در این کارگاه یک روزه، که برنامه های آن در دو بخش ارایه شد، ابتدا دکتر غلامرضا بخشی خانیکی (معاون پژوهشی دانشگاه و دبیر همایش) در سخنرانی کوتاه افتتاحیه به خوش آمدگویی و هدف از برگزاری این کارگاه پرداختند. ایشان هدف معاونت پژوهشی را از برگزاری این گونه برنامه ها تقویت روحیه پژوهش در سطح دانشگاه عنوان کردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی