Start: 2/6/2023 2:05:30 PMEnd: 2/6/2023 2:05:31 PM >> 580

مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیکی لیشمانوز جلدی (سالک) در اپیدمی پاییز 1383 در منطقه جوادیه نوق رفسنجان

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 95

چکیده

 مقدمه و هدف: لیشمانیوز جلدی به وسیله لیشمانیا تروپیکا (L.TROPICA) و لیشمانیا ماژور (L.Major) ایجاد می شود ... به دلیل طولانی بودن دوره بیماری که در نوع مرطوب در حدود 6 ماه و در نوع خشک در حدود یک سال می باشد و همچنین اسکار که بیمار از خود به جا میگزارد و از نظر زیبایی برای مردم بسیار مهم است. از طرفی در مناطقی که قبلا انتقال محلی وجود نداشته است میزان بروز بیماری به طور خیلی سریع افزایش می یابد و تعداد زیادی از مردم را مبتلا می کند لذا بررسی, تشخیص و کنترل اپیدمیولوژیکی بیماری ضروری است و باید در اسرع وقت انجام شود.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- و قطعی بر روی تعداد 166 بیمار که از تاریخ 19/6/1383 تا تاریخ 5/8/1383 در منطقه جوادیه و روستاهای اطراف آن که در نزدیکی بافق یزد (یکی از کانونهای آلوده کشور) بر اساس فرمهای بررسی اپیدمیولوژیکی گزارش گردیده انجام شده است پیرو گزارش اولیه سه مورد ایرانی مبتلا به بیماری سالک از منطقه جوادیه نوق رفسنجان با بیماریابی فعال تا تاریخ 5/8/1383 تعداد موارد به 166 مورد رسید قبلا در این منطقه موارد سالیانه خیلی کم و در حدود 1 الی 2 مورد گزارش می گردید لذا با ظن وقوع اپیدمی در منطقه سریعا اقدامات همه جانبه شروع گردید. فرم بررسی اپیدمیولوژی برای تمام موارد تکمیل گردید و همه موارد شناسایی شده توسط پزشک معاینه گردیده و بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند و از نظر آزمایشگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: تمام ضایعات مشاهده شده از نظر بالینی نوع خشک بودند. در آزمایشات انجام شده جسم لیشمن مشاهده گردید. کوچکترین فرد مبتلا 6 ماهه و بزرگترین آنها 93 ساله بود. %69.9 موارد ایرانی و %30.1 موارد افغانی بودند. مردان مبتلا %44.6 و زنان %55.4 را تشکیل می دادند. شایعترین سنین ابتلا بین 6 ماهگی تا 30 سالگی بود ... از کل افراد مورد مطالعه %53.3 سابقه هیچ گونه مسافرتی را در یک سال گذشته ذکر نمی کردند. از نظر ابتلا %53.6 موارد از جوادیه و بقیه موارد از 8 روستای نزدیک بودند. از نظر محل گزش %55.8 در اندام فوقانی در خانه های نوساز %44.2 خانه های قدیمی و %3.2 در خانه های مخروبه زندگی می کردند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به خشک بودن بالینی ضایعات احتمالی می رود مخزن انسان و سگ باشد. سگ در منطقه به وفور مشاهده می شود. با توجه به نزدیکی به بافق و رفت و آمد زیاد مردم به این منطقه احتمالا موارد ابتلای اولیه به صورت وارده و با توجه به شرایط فراهم انتقال یعنی انسان, حیوان و پشه آلوده و همچنین عدم مسافرت بیش از نیمی از موارد در یک سال گذشته موارد بعدی به صورت انتقال محلی می باشد و به دلیل حساس بودن مردم اپیدمی به صورت انفجاری در مدت زمان کوتاهی عده زیادی را مبتلا نموده است. لذا توصیه می شود مناطقی که در نزدیکی کانونهای آلوده قرار دارند باید شدیدا مراقبت و پیش بینی های لازم را جهت جلوگیری و یا کنترل آلودگی احتمالی انجام داده و ضمن آگاهی رساندن به موقع از نگرانی مردم و تنش های احتمالی کاسته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID