مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشکده فنی دانشگاه تهران | سال:1388 | دوره:43 | شماره:4 (پیاپی 122) ویژه مهندسی نقشه برداری | صفحه شروع:347 | صفحه پایان:353

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های ژئوپتانسیلی جدید در منطقه فارس ساحلی در تولید تابعک اندازه بردار شتاب ثقل

صفحات

 صفحه شروع 347 | صفحه پایان 353

چکیده

 پیشرفت های اخیر در زمینه ثقل سنجی ماهواره ای, هوایی, زمینی, دریایی و ارتفاع سنجی ماهواره ای, منجر به تولید مدل های ژئوپتانسیل با توان تفکیک بالا گردیده است. از آنجایی که این مدل های ژئوپتانسیلی متکی بر مشاهدات ثقلی مدرن با تراکم و دقت بالا هستند, منابع با ارزشی جهت بیان طول موج های بلند و متوسط میدان ثقل زمین به شمار رفته و بدین لحاظ بخش اصلی الگوریتم های جدید در مدلسازی میدان ثقل زمین را تشکیل می دهند. با توجه به تنوع نسبتا زیاد این مدل ها, لازم است که کیفیت آن ها در مناطق مورد نظر, با مشاهدات ثقلی کنترل گردیده تا از میان آنها بهترین مدل برای منطقه انتخاب گردد. در این مقاله مدل های ژئوپتانسیل جهانی EGM96, PGM2000A,GGM01S , GPM98CR و یک مدل ترکیبی پیشنهادی در منطقه جغرافیایی فارس ساحلی از نظر قابلیت تولید اندازه بردار شتاب ثقل, ارزیابی گردیده اند. بر اساس نتایج حاصل, مدل GPM98CR نزدیکترین مدل ژئوپتانسیلی به مشاهدات اندازه بردار شتاب ثقل در منطقه فارس ساحلی می باشد. همچنین مدل ترکیبی پیشنهادی باعث بهبود صحت و دقت مدل های ژئوپتانسیلی PGM2000A و EGM96 در منطقه مطالعاتی گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID