مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی تاثیر MOPPING-UP در پوشش جاری واکسیناسیون در استان کرمان

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 38

چکیده

 مقدمه و هدف: واکسیناسیون یکی از موثرترین راههای مبارزه با بیماریهاست که در صورت موفقیت در برنامه های جاری, پوشش بالا, موثر بودن و قابلیت اجرای آسان برنامه ریشه کنی و یا حذف بیماری با اجرای برنامه های وسیع واکسیناسیون ممکن می گردد. ریشه کنی فلج اطفال از جمله این برنامه ها می باشد که در کشور جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد جنوب استان کرمان به لحاظ موقعیت خاص اجرای وسیع واکسیناسیون و اجرای مکرر برنامه با تکمیل سازی (Mopping-up) واکسن فلج اطفال از سال 73 لغایت 83 با اجرای 18 مرتبه و با مراجعه خانه به خانه و با موفقیت به اجرا درآمد. از آنجایی که تکرار این برنامه و با مراجعه به منازل باعث نگرانی شده بود که مراجعه مردم به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت واکسن های روتین کاسته شود. اجرای این بررسی ضمن دریافت پاسخ امکان ارزیابی پوشش واکسیناسیون جاری در استان کرمان را میسر می ساخت. از آنجایی که یکی از ارزشمندترین برنامه های بخش بهداشت و با PHC برنامه جاری واکسیناسیون می باشد, لذا مراقبت از برنامه همه ساله ضروری می باشد.روش کار: با اجرای Mopping-up و مراجعه خانه به خانه که بایستی با دقت %100 انجام می شد با تکمیل پرسشنامه 3885 کودک زیر 5 سال که به طور راندم در شهر روستاهای استان کرمان توسط تیم های سیار و ثابت و افراد آموزش دیده به طور همزمان طی 5 روز اطلاعات لازم جمع آوری گردید. ورود اطلاعات توسط افراد آموزش دیده انجام و با برنامه Epi.6 اطلاعات دسته بندی و آنالیز گردید.یافته ها: نتایج بررسی از 3885 کودک که از %51.3 پسر و %48.6 دختر و %58.4 شهری و %40.4 روستایی و %1.1 از اتباع بیگانه نشان داد که %67.2 از بچه ها واکسن هایشان کامل و به موقع دریافت کرده اند و %30 واکسیناسیون کامل داشته اند ولی به موقع نبوده است با تاخیر %2.8 از کودکان واکسیناسیون ناقص داشته اند. در سطح استان شهرستان شهر بابک با پوشش %87.9 واکسیناسیون کامل و به موقع بهترین وضعیت را داشته است. اختلافی بین جنس مشاهده نگردید و از نظر گروه سنی کمترین پوشش کامل و به موقع در سنین بین 48 تا 60 ماهه بوده است (P<0.05) پوشش واکسیناسیون در اتباع بیگانه وضعیت بسیار خوبی را دارا می باشد بطوریکه %96.7 از آنها واکسن کامل دریافت نموده اند.بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این طرح نشان داد که پوشش کامل واکسیناسیون در سطح استان کرمان %97.2 می باشد و برنامه Mopping-up نه اینکه باعث افت پوشش واکسیناسیون جاری نبوده است بلکه احتمالا در فرهنگ دریافت واکسنها هم به طور کامل و هم به موقع در خانوارهای استان کرمان تاثیر مثبت داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID