video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر یزد و رفسنجان از مواد مخدر

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر یکی از آسیبهای اجتماعی است که بشر امروز در تمامی نقاط جهان با آن روبرو است. در کشور ما نیز سالانه مقادیر بسیاری ازمواد مخدر مصرف می شود و هزینه های بالایی از سرمایه ملی هدر می رود. با عنایت به در دسترس بودن مواد مخدروپایین آمدن سن شروع مصرف در نوجوانان, به منظور پیشگیری از اعتیاد ضرورت دارد که میزان آگاهی نوجوانان ارزیابی شده و برنامه های آموزشی لازم تدوین گردد.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی مقطعی با هدف بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر یزد و رفسنجان در مورد مواد مخدر, 1913 دانش آموز در این دو شهر مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که هر سال تحصیلی 10% دانش اموزان به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیده و پرسشنامه توسط خود آنها تکمیل می شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 13 و آزمونهای کای اسکواروآنالیزواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: 5.78 درصد دانش آموزان یزدی و 6.77 درصد دانش آموزان رفسنجانی از تریاک نام برده بودند و آگاهی آنها در خصوص نحوه مصرف و وابستگی جسمی و روحی آن بالای 90 درصد بوده است. 62 درصد دانش آموزان یزدی و 1.30 درصد دانش آموزان رفسنجانی از هروسوین نام برده و این ارقام در مورد حشیش به ترتیب 4.51 درصد و 3.21 درصد بوده است. 5.6 درصد دانش آموزان یزدی و 10 درصد از دانش آموزان رفسنجانی حداقل یک فرد معتاد در خانواده داشته اند. همچنین 2.23 درصد یزدی ها و 7 درصد رفسنجانی ها معتقد بودند که مواد مخدر می تواند مفید هم باشد.نتیجه گیری: با توجه به فراوانی وجود فرد معتاد در خانواده ها و اعتقاد به اینکه مواد مخدر می تواند مفید باشد, باید اذعان داشت که خطر ابتلا به اعتیاد در دانش آموزان زیاد است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.