Start: 2/5/2023 1:24:59 PMEnd: 2/5/2023 1:25:00 PM >> 631

مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک مواد لپتوسیپروزیس سال 1383 استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 41

چکیده

 مقدمه و هدف: لپتوسپیروزیس از جمله بیماری های نوپدیدی است که در سالهای اخیر مشکلات زیادی را برای قشر مولد جامعه در شمال ایران به بار آورده است و چنانچه در خصوص کنترل بیماری و آموزش راه های پیشگیری از بیماری اقدامات بایسته صورت نگیرد می تواند بصورت یکی از مشکلات بهداشتی مهم خودنمایی کند.عوارض طویل المدت بیماری و میزان مرگ و میر نسبتا بالای بیماری اهمیت آن را نشان میدهد. تنوع حیواناتی که می توانند بیماری را به انسانها منتقل دهند موجب می شود که کنترل این بیماری با مشکلات زیادی همراه باشد. نوع کشاورزی منطقه که عموما برنج بوده و غرقابی است موجب سهولت انتقال بیماری به انسانها می گردد.روش کار: در این بررسی 374 نفر بیمار با علایم واضح بیماری که در بیمارستانها بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به بیماران با استفاده از پرسشنامه و همچنین نتایج آزمایشات سرولوژیک آنها جمع آوری گردید. این گروه از بیماران از سطح 12 شهرستان شناسایی شده اند.یافته ها: از بین 374 بیمار مورد بررسی, 215 نفر (57.5 درصد) از نظر سرولوژیک مثبت تشخیص داده شدند تعداد 10 نفر (2.7 درصد) بوردر لاین و بقیه منفی بودند. از نظر محل سکونت 54 نفر (14.4 درصد) ساکن شهرها و بقیه روستایی بودند. از نظر جنس نیز 48 نفر (39.6 درصد) زن و بقیه مرد بودند. احتمال ابتلا افراد با افزایش سن افزایش می یابد به طوریکه در گروه سن بالای 50 سال شاهد بیشترین تعداد مورد ابتلا هستیم (113 نفر) که شاید به دلیل ضعیف تر شدن دفاع بدن آنها با افزایش سن باشد.همانگونه که انتظار می رفت شغل غالب بیماران (200 نفر) کشاورزی است که چنانچه شغل زنان خانه دار را که در اکثریت قریب به اتفاق موارد روستایی و کشاورز فصلی می باشند را به آن اضافه نماییم خواهیم دید که حدود 85 درصد موارد کشاورزان تشکیل می دهند. 97 درصد بیماران سابقه کار در مزرعه را دارا بودند و 26.5 درصد دارای سابقه تماس بادام بوده, همچنین 27.3 درصد با آب راکد در تماس بوده اند.خوشبختانه همه موارد ابتلا به بیماری بهبود یافته اند و موردی از فوت در اثر این بیماری دیده نشده است.بحث و نتیجه گیری: این تحقیق گروه های در معرض خطر بیماری را در سطح استان گیلان به نمایش گذاشت. این تحقیق نشان داد که کشاورزان و مردان در گروه های سنی بالاتر از احتمال ابتلا بالاتری برخوردارند بدیهی است که این تحقیق می تواند به عنوان پیش درآمدی برای تحقیقات سرولوژیک در سطح کل جامعه و شناسایی میزان و آلودگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است که زمینه تحقیق برای بسیاری از مطالعات در این زمینه وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID