مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1383 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:157 | صفحه پایان:164

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به سوی آموزش از راه دور در علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده

جولیان هایدی

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 164

چکیده

 هدف طرح کالیپر ـ پروژه همکاری بین Kellogg و حرفه های مربوط به اطلاع رسانی ALISE و طرح آموزشی Renewal ـ تحلیل ماهیت و دامنه تحولات مهمی است که در برنامه های درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی (LIS), بررسیهای مربوط به کاربرد آموزشی, مطالعات موردی, تحلیل محتواها و مصاحبه ها به وجود آمده اند. پس از تحلیل گسترده 26 برنامه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی, چند حوزه خاص برای بررسیهای عمیقتر و جزییتر در نظر گرفته شدند. آموزش از راه دور یکی از این حوزه ها بود, که به همراه حوزه های آرشیو و برنامه های رسانه ای مدرسه برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب شد. در این طرح, گزارشی از وضعیت برنامه های آموزشی نیمه دوم دهه 1990 ارایه می شود (حدود 70 سال پس از گزارش ویلیامسون, که در سال 1923 منتشر شد و در این زمینه نقطه عطفی تلقی می شد). این گزارش, در طول هفتاد سالی که از انتشار آن می گذرد, معیار و محک عمومی خوبی برای ارزیابی برنامه های آموزش علوم کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس معیارهای اعتباربخشی منتشرشده از طرف انجمن کتابداری امریکا (ALA) بوده است؛ به طوری که تقریبا همه شاغلان حرفه ای کتابخانه های آمریکای شمالی از دانشگاههایی فارغ التحصیل شده اند که برنامه های آموزشیشان بر اساس استانداردهای ALA بوده است. این انجمن طی سالهای 1925, 1933, 1951, 1972, 1992 به گسترش برنامه های آموزش علوم کتابداری و اطلاع رسانی اقدام کرد و آنها را تصویب نمود و تکامل بخشید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی