مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

51

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مجلات علوم پزشکی کشور، موفقیت ها و چالش ها

نویسنده

عزیزی فریدون

صفحات

 صفحه شروع 567 | صفحه پایان 568

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رشد و کمی و کیفی مجلات علوم پزشکی داخل کشور مرهون تلاش های بی وقفه مدیران مسوول، سردبیران، اعضای هیات محترم هیات تحریریه، مسوولین دانشگاه ها، انجمن ها و کلیه دست اندرکاران تهیه مجلات پزشکی است و ... .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی