مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تبدیلات دیفرانسیل برای حل معادلات دیفرانسیل - انتگرال جزیی ولترا

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 93

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این مقاله، ابتدا برخی ویژگی های تبدیلات دیفرانسیل یک بعدی و دو بعدی را بیان می کنیم. سپس با استفاده از ایده تبدیلات دیفرانسیل، روشی را برای یافتن جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل - انتگرال جزیی ولترا با شرایط اولیه ارائه می دهیم. این روش را می توان به راحتی برای بسیاری از مسایل خطی و غیر خطی به کار برد، همچنین برای کاهش دادن کارهای محاسباتی نیز کاراست. در بعضی حالات خاص، جواب دقیق را می توان با استفاده از فرم های شناخته شده سری های جواب به دست آورد. در پایان، همگرایی و کارایی این روش با چند مثال مورد بحث قرار می گیرد که توانایی و دقت روش را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.