مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research) | سال:1377 | دوره:6 | شماره:25 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علایم کلینیک و مقاومت آنتی بیوتیکی شیگلوز در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی زنجان

نویسنده

کاظمی ع. | میری م.

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 4

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID