مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی
سال:1382 | دوره:6 | شماره:1 (19)
صفحه شروع:55 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

0

استناد:

37

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درآمدی بر امنیت اجتماعی

نویسنده

نویدنیا منیژه

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 78

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.