video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

759

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (Lactobacillus acidophilus (RN78 جداشده از پنیر محلی

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 42

چکیده

 دراین مطالعه لاکتوسین RN78 که بوسیله acidophilus L. (جداشده از یک نمونه پنیر غیرپاستوریزه) تولید شده بود مورد آزمایش قرار گرفته و اثر بازدارندگی آن بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. طیف بازدارندگی این باکتریوسین بر علیه باکتری های پاتوژن از قبیل L.ivanovii RTCC1331 S.aureus RTCC RTCC1240, L.monocytogenes 1885 و S.pyogenes مشاهده گردید. ویژگی این باکتریوسین مقاومت در برابر گرما (90 دقیقه در دمای 100 درجه سانتیگراد) و همچنین حفظ فعالیت در pH قلیایی می باشد. فعالیت ضد میکروبی لاکتوسین RN78 پس از مجاورت با پروناز و تریپسین به طور کامل از بین رفت, در صورتی که کاتالاز هیچ اثری روی فعالیت آن نداشت. اثر بازدارندگی این باکتریوسین پس از افزودن SDS و EDTA یک درصد وسیع تر گردید و توانست از رشد  E.coli RTCC 1162و S.typhi (local isolate) که قبلا در مقابل آن مقاوم بودند نیز جلوگیری نماید. تیمارکردن این گونه, با آکریدین اورنج و حرارت بالا (40 درجه سانتیگراد) منجر به بروز جهش هایی در باکتری گردید, که اختلال در تولید باکتریوسین RN78 به دنبال داشت. در تمام این جهش های اختلال زا, عدم حضور پلاسمید 42 kb مشاهده گردید, در صورتی که وجود این پلاسمید در گونه اصلی مولد باکتریوسین, با استفاده از الکتروفورز Echardt gel به اثبات رسیده بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مژگانی، ناهید، اسماعیل خانیان، سعید، عاملی، منصوره، و یوسفی امین، اصغر. (1385). شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (Lactobacillus acidophilus (RN78 جداشده از پنیر محلی. پژوهش و سازندگی، 19(2 (پی آیند 71) در امور دام و آبزیان)، 36-42. SID. https://sid.ir/paper/443694/fa

  Vancouver: کپی

  مژگانی ناهید، اسماعیل خانیان سعید، عاملی منصوره، یوسفی امین اصغر. شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (Lactobacillus acidophilus (RN78 جداشده از پنیر محلی. پژوهش و سازندگی[Internet]. 1385؛19(2 (پی آیند 71) در امور دام و آبزیان):36-42. Available from: https://sid.ir/paper/443694/fa

  IEEE: کپی

  ناهید مژگانی، سعید اسماعیل خانیان، منصوره عاملی، و اصغر یوسفی امین، “شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (Lactobacillus acidophilus (RN78 جداشده از پنیر محلی،” پژوهش و سازندگی، vol. 19، no. 2 (پی آیند 71) در امور دام و آبزیان، pp. 36–42، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/443694/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی