مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) | سال:1382 | دوره:13 | شماره:49 (ویژه نامه زمین شناسی) | صفحه شروع:1099 | صفحه پایان:1107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

83

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ژئوشیمی محیطی عناصر جزیی رسوبات کواترنر حوزه آبریز خرم آباد

صفحات

 صفحه شروع 1099 | صفحه پایان 1107

چکیده

 عناصر جزیی در نمونه های رسوب بستر رودخانه که از 35 سایت در حوزه آبریز رودخانه خرم آباد جمع آوری شده اند, مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. مکان های نمونه برداری بیانگر وجود زمین های مورد استفاده برای کشاورزی, معدن, نواحی مختلط, اماکن شهری/تفریحی و شرایط پایه هستند.عناصر کادمیوم, سلنیوم و روی در تمامی سایت های جمع آوری نمونه های رسوب بستر رودخانه شناسایی شدند. این عناصر جزیی به دلیل اثرات سمی, به عنوان شاخص های آلودگی شناخته می شوند. غلظت های روی و کادمیوم رسوبات کف رودخانه در نقاط فعالیت های معدنی حوزه آبریز خرم آباد به بالاترین حد خود می رسند. بالاترین میزان غلظت سلنیوم رسوبات بستر رودخانه در این ناحیه, مربوط به زمین های کشاورزی است. غلظت عناصر جزیی در رسوبات بستر رودخانه معمولا با کاهش اندازه ذرات افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID