مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه علوم انسانی | سال:1386 | دوره:- | شماره:56 (ویژه نامه زبان شناسی) | صفحه شروع:173 | صفحه پایان:182

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

209

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دو زبانگی اجتماعی و آموزش زبان دوم

نویسنده

بالغی زاده ساسان

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 182

چکیده

 هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحثی در ارتباط با پدیده دو زبانگی و آموزش زبان دوم می باشد. مقاله حاضر با تاکید بر این واقعیت که دو زبانگی پدیده ای عادی در جهان بوده آغاز گشته و این موضوع را در سطح فردی و اجتماعی بررسی می کند. سپس به بررسی دلایل این که چرا برخی جوامع دو زبانه می شوند می پردازد. پس از آن برنامه های متداول آموزش دو زبانه شدن در امریکای شمالی به همراه رهنمودهایی موثر در این زمینه را معرفی ساخته و در نهایـت گنجاندن درس جامعه شناسی زبان در برنامه های رایج تربیت معلم را مورد تاکید قرار می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID