مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم زراعی ایران
سال:1378 | دوره:1 | شماره:4
صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

0

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه همبستگی صفات تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.