مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

726

دانلود:

84

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع هیلکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سریع در تشخیص آن

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 31

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع دل درد مزمن و عوارض شناخته شده درمان آن بدون شناخت علت ایجاد کننده و عدم اطلاع از شیوع هیلکوباکترپیلوری و گزارش های متفاوت از قدرت آزمون اوره آز سریع به منظور تعیین شیوع هلیکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن, این تحقیق بر روی کودکان مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان به علت دل درد مزمن در سال های 79-1378 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش توصیفی بر روی 39 کودک در گروه سنی 18-3 سال که با علایم دل درد مزمن مراجعه نموده بودند, صورت پذیرفت. همه بیماران توسط فوق تخصص گوارش کودکان آندوسکوپی و سپس نمونه های بیوپسی با آزمون اوره آز سریع و پاتولوژی از نظر هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. خصوصیات سن, جنس و بعد خانوار بررسی شد. یافته های آندوسکوپی (طبیعی, ازوفاژیت, گاستریت, ندولاریتی, اولسر معده, دئونیت و اولسر دئودنوم ثبت گردید. شیوع آلودگی با هلیکوباکترپیلوری در نمونه ها تعیین و فاصله اطمینان آن برآورد و قدرت آزمون اوره آز سریع تعیین گردید.یافته ها: تحقیق در 39 کودک در گروه سنی 9.9±4.1 سال که 17 نفر مذکر (43.6 درصد) و 22 نفر مونث (56.4 درصد) بودند و به مدت حداقل 3 ماه و با میانگین 13 ماه دل درد داشتند, انجام گرفت. شیوع آلودگی 30.8 درصد بود و ارزش پیش بینی آزمون اوره آز 50 درصد و ارزش منفی 77.8 درصد بود.نتیجه گیری و توصیه ها: هلیکوباکترپیلوری در اکثر کودکان مبتلا به دل درد مزمن دیده نمی شود و این سوال مطرح می شود که آیا درمان ضد هلیکوباکترپیلوری در همه این کودکان درست است؟ اگر چه حجم نمونه ها کم بود, اما به نظر می رسد آزمون اوره آز سریع قدرت لازم برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری در منطقه ما ندارد و تحقیق بیشتر توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

تقوی اردکانی، عباس، انوری، سعید، افضلی، حسن، موسوی، سیدغلامعباس، و تقدسی، محسن. (1380). شیوع هیلکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سریع در تشخیص آن. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 28-31. SID. https://sid.ir/paper/440484/fa

Vancouver: کپی

تقوی اردکانی عباس، انوری سعید، افضلی حسن، موسوی سیدغلامعباس، تقدسی محسن. شیوع هیلکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سریع در تشخیص آن. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):28-31. Available from: https://sid.ir/paper/440484/fa

IEEE: کپی

عباس تقوی اردکانی، سعید انوری، حسن افضلی، سیدغلامعباس موسوی، و محسن تقدسی، “شیوع هیلکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سریع در تشخیص آن،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 28–31، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/440484/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی