مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

671

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر شستشو با محلول آمپی سیلین در پیش گیری از عفونت زخم در آپاندیسیت های پرفوره و یا گانگرنه

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 21

چکیده

 سابقه و هدف: نظر به شیوع عفونتهای زخم محل انسیزیون و عوارض شناخته شد آن و وجود این عارضه در آپاندیسیت پرفوره گانگرنه و گزارش های موفق در زمینه استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی جهت کاهش میزان پیش گیری از عفونت, به منظور تاثیر شستشو بافت زیر جلد محل انسیزیون با محلول آمپی سیلین در پیش گیری از عفونت زخم در آپاندیسیت های پرفوره و یا گانگرنه این تحقیق صورت پذیرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی بر روی دو گروه از بیماران که تحت عمل جراحی با برش مک بورتی قرار گرفته بودند, انجام گرفت. کلیه بیماران قبل از عمل یک دوز کفلین وریدی دریافت کرده و سه روز پس از عمل نیز از آنتی بیوتیک های وریدی مترونیدازول و جنتامایسین و سپس تا روز هفتم به صورت خوراکی سیپروفلوکساسین دریافت نموده و تا 30 روز پس از عمل از نظر بروز علایم موضعی و شواهد بالینی عفونت پی گیری شدند. زیر جلد در هر دو گروه شاهد در زمان ترمیم زخم با نرمال سالین و گروه مورد مطالعه با نرمال سالین و آمپی سیلین شستشو و ترمیم صورت گرفت.یافته ها: 74 نفر در دو گروه 37 نفری که با دو روش A و B ترمیم زخم صورت گرفت, بیماران در دو گروه از نظر سن و جنس مشابه بودند. شیوع عفونت در گروه شاهد, 13.5 درصد و در گروه مورد, 10.8 درصد بود. سن, جنس و نوع عارضه آپاندیس در بروز عفونت نقش نداشته, در حالی که ضخامت زیر جلد بیشتر از 2 سانتی متر عفونت زخم را افزایش می داد (P<0.07).نتیجه گیری: شستشوی زیر جلد با محلول آمپی سیلین در مقایسه با نرمال سالین تنها در پیش گیری عفونت نقش ندارد. تحقیق برای تعیین تاثیر در زخم های با ضخامت زیر جلدی بیش از 2 سانتی متر را توصیه می نماید. و در زخم های با ضخامت کمتر از 2 سانتی متر در افراد جوان پس از شستشوی ساده به طور اولیه می توان ترمیم انجام داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  داوودآبادی، عبدالحسین، عبدالرحیم کاشی، اسماعیل، غنی، حسین، بیگدلو، محمد، و ولایی، ناصر. (1380). بررسی تاثیر شستشو با محلول آمپی سیلین در پیش گیری از عفونت زخم در آپاندیسیت های پرفوره و یا گانگرنه. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 15-21. SID. https://sid.ir/paper/440483/fa

  Vancouver: کپی

  داوودآبادی عبدالحسین، عبدالرحیم کاشی اسماعیل، غنی حسین، بیگدلو محمد، ولایی ناصر. بررسی تاثیر شستشو با محلول آمپی سیلین در پیش گیری از عفونت زخم در آپاندیسیت های پرفوره و یا گانگرنه. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):15-21. Available from: https://sid.ir/paper/440483/fa

  IEEE: کپی

  عبدالحسین داوودآبادی، اسماعیل عبدالرحیم کاشی، حسین غنی، محمد بیگدلو، و ناصر ولایی، “بررسی تاثیر شستشو با محلول آمپی سیلین در پیش گیری از عفونت زخم در آپاندیسیت های پرفوره و یا گانگرنه،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 15–21، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/440483/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی