video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

631

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کلون نمودن ژن پروتئین VPI ویروس تب برفکی سروتیپ O1/Iran جهت دستیابی به واکسن نوترکیب

نویسندگان

فلاح ابراهیم

صفحات

 صفحه شروع 138 | صفحه پایان 138

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بیماری تب برفکی یک بیماری حاد و شدیدا مسری دامهای زوج سم است. بیماری تب برفکی موجب خسارات اقتصادی مهمی در صنعت دامداری می گردد. واکسیناسیون همه دامهای حساس به ویروس تب برفکی اساس تمامی اقدامات بهداشتی برای کنترل و ریشه کنی بیماری است. روشهای جاری تولید واکسن با مشکلات چندی همراه است زیرا کشت و دستکاری حجم بالایی از ویروس حاد هزینه بر بوده و خطر انتشار ویروس حاد را در بر دارد.ویروسهای عامل بیماری تب برفکی جنس آفتوویروس خانواده پیکورناویریده را تشکیل می دهند. مانند سایر پیکورناویروسها ژنوم ویروس RNA تک رشته ای با پولاریتی مثبت و حدود 8500 نوکلئوئید می باشد. ژنوم ویروس توسط یک کپسید بیست وجهی که متشکل از 60 کپی از هر یک از چهار پلی پپتید VP1-VP4 احاطه شده است. در بین این پروتئین ها VP1 از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا شاخصهای اصلی پادگنی ویروس را که بر علیه آنها پادگنهای خنثی کننده ساخته می شوند در بر دارد. کلون نمودن و بیان VP1 در سیستمهای متفاوتی گزارش شده است. نتایج این تحقیقات نشان داده اند که VP1 پادگن موثری است. این پروژه سنتز cDNA دو رشته ای ژن VP1 سروتیپ O1/Iran ویروس تب برفکی و کلون نمودن آن را با استفاده از روش RT-PCR گزارش می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مسعودی، شهید، و محمدی، علی اکبر. (1379). کلون نمودن ژن پروتئین VPI ویروس تب برفکی سروتیپ O1/Iran جهت دستیابی به واکسن نوترکیب. پژوهش و سازندگی، 13(3 (پی آیند 48))، 138-138. SID. https://sid.ir/paper/437035/fa

  Vancouver: کپی

  مسعودی شهید، محمدی علی اکبر. کلون نمودن ژن پروتئین VPI ویروس تب برفکی سروتیپ O1/Iran جهت دستیابی به واکسن نوترکیب. پژوهش و سازندگی[Internet]. 1379؛13(3 (پی آیند 48)):138-138. Available from: https://sid.ir/paper/437035/fa

  IEEE: کپی

  شهید مسعودی، و علی اکبر محمدی، “کلون نمودن ژن پروتئین VPI ویروس تب برفکی سروتیپ O1/Iran جهت دستیابی به واکسن نوترکیب،” پژوهش و سازندگی، vol. 13، no. 3 (پی آیند 48)، pp. 138–138، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/437035/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )