مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر اتفن، کلرید سدیم و اتستیک اسید روی زودرسی و کیفیت خرمای مضافتی

صفحات

 صفحه شروع 777 | صفحه پایان 785

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شمشیری، محمدحسین، و راحمی، مجید. (1377). اثر اتفن, کلرید سدیم و اتستیک اسید روی زودرسی و کیفیت خرمای مضافتی. علوم کشاورزی ایران، 29(4)، 777-785. SID. https://sid.ir/paper/436877/fa

  Vancouver: کپی

  شمشیری محمدحسین، راحمی مجید. اثر اتفن, کلرید سدیم و اتستیک اسید روی زودرسی و کیفیت خرمای مضافتی. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1377؛29(4):777-785. Available from: https://sid.ir/paper/436877/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین شمشیری، و مجید راحمی، “اثر اتفن, کلرید سدیم و اتستیک اسید روی زودرسی و کیفیت خرمای مضافتی،” علوم کشاورزی ایران، vol. 29، no. 4، pp. 777–785، 1377، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/436877/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.