مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,465

دانلود:

917

استناد:

11

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مساله پایداری در کشاورزی ایران

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 106

چکیده

 بررسی پایداری کشاورزی با توجه به بحث های مختلفی که در مورد کشاورزی و عناصر و کارکردهای آن صورت می گیرد, بسیار مهم است و در واقع بررسی وضعیت آینده کشاورزی در صورت ادامه روند فعلی است. در این مقاله, با مرور مبانی نظری, توسعه پایدار, اهداف اجتماعی, اقتصادی, زیست محیطی و سیاسی تعریف و بر مبنای آن, مدل مفهومی کشاورزی مرکب از عناصر درونی و ارتباط با چهار محیط اصلی اجتماعی, اقتصادی, طبیعی و سیاسی ترسیم می شود. بر همین اساس پایداری کشاورزی از ابعاد اجتماعی (با مولفه های جمعیت, آموزش وفقر), اقتصادی (با مولفه های رشد اقتصادی, سرمایه گذاری و اشتغال), طبیعی (زمین, آب و تنوع زیستی) و سیاسی (قانون, برنامه و سازمان), و نیز پایداری درونی کشاورزی (با مولفه های الگوی کشت و تولید, نظام بهره برداری و ترویج بر مبنای تعریف و تحلیل مفهومی پایداری مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشخص گردید که کشاورزی از لحاظ همه ابعاد مورد بررسی (با توجه به مولفه های مورد نظر, و مولفه ها بر حسب مولفه های فرعی مربوط, و مولفه های مربوط بر حسب نماگرها) ناپایدار نیست. اما پایدار هم نیست و تداوم روند فعلی بدون اصلاحات و تغییرات لازم موجب بهبود اساسی وضعیت نظام کشاورزی نمی گردد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نجفی، غلامعلی، و زاهدی، شمس السادات. (1384). مساله پایداری در کشاورزی ایران. مجله جامعه شناسی ایران، 6(2)، 73-106. SID. https://sid.ir/paper/436647/fa

Vancouver: کپی

نجفی غلامعلی، زاهدی شمس السادات. مساله پایداری در کشاورزی ایران. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1384؛6(2):73-106. Available from: https://sid.ir/paper/436647/fa

IEEE: کپی

غلامعلی نجفی، و شمس السادات زاهدی، “مساله پایداری در کشاورزی ایران،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 73–106، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/436647/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی