مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

316

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر غلظت جیره بر میزان مصرف خوراک به وسیله جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 711 | صفحه پایان 721

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرایی آشتیانی، سیدرضا، ظهیرالدینی، همایون، شیوازاد، محمود، و نیک خواه، علی. (1377). اثر غلظت جیره بر میزان مصرف خوراک به وسیله جوجه های گوشتی. علوم کشاورزی ایران، 29(4)، 711-721. SID. https://sid.ir/paper/435568/fa

  Vancouver: کپی

  میرایی آشتیانی سیدرضا، ظهیرالدینی همایون، شیوازاد محمود، نیک خواه علی. اثر غلظت جیره بر میزان مصرف خوراک به وسیله جوجه های گوشتی. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1377؛29(4):711-721. Available from: https://sid.ir/paper/435568/fa

  IEEE: کپی

  سیدرضا میرایی آشتیانی، همایون ظهیرالدینی، محمود شیوازاد، و علی نیک خواه، “اثر غلظت جیره بر میزان مصرف خوراک به وسیله جوجه های گوشتی،” علوم کشاورزی ایران، vol. 29، no. 4، pp. 711–721، 1377، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/435568/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.