video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

545

دانلود:

333

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نمادهای طبیعی: کاوش هایی در کیهان شناسی (نقد کتاب)

نویسندگان

عربستانی مهرداد

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 212

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  نوشتار حاضر حاصل نگاهی به کتاب نمادهای طبیعی از مری داگلاس انسان شناسی شهیر بریتانیایی است و باید آن را گزارشی تفسیری از این کتاب دانست.در این جا سعی شده که با شروع از مبانی و زمینه این اثر، منظر خاص آن مشخص شود. سپس با مبنا قرار دادن مفاهیم کلیدی کتاب، پنداره نظری اثر شرح داده شده و روشن گردد که چگونه داگلاس تظاهرات منسکی و مباحث خداشناختی (تئولوژیک) متناظر با آن ها را در ارتباط با شرایط/ موقعیت اجتماعی عاملین، تبیین می کند.این کتاب حاصل تاملی نظری بر مواد مردم نگارانه در جهت ایجاد یک نظریه است. آشنایی با کتاب های نظری - به ویژه این کتاب به خاطر مباحث خاصی که در قلمرو انسان شناسی دین و اعتقادات مطرح کرده - ضرورتی برای حوزه انسان شناسی ایران است که تا حال کمتر خود را درگیر مباحث نظری کرده است ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عربستانی، مهرداد. (1381). نمادهای طبیعی: کاوش هایی در کیهان شناسی (نقد کتاب). مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، 1(1)، 203-212. SID. https://sid.ir/paper/435500/fa

  Vancouver: کپی

  عربستانی مهرداد. نمادهای طبیعی: کاوش هایی در کیهان شناسی (نقد کتاب). مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)[Internet]. 1381؛1(1):203-212. Available from: https://sid.ir/paper/435500/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد عربستانی، “نمادهای طبیعی: کاوش هایی در کیهان شناسی (نقد کتاب)،” مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، vol. 1، no. 1، pp. 203–212، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/435500/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی