مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

0

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 667 | صفحه پایان 679

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیلی سامانی، م.ر.، خواجه پور، محمدرضا، و قلاوند، امیر. (1377). اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان. علوم کشاورزی ایران، 29(4)، 667-679. SID. https://sid.ir/paper/434974/fa

  Vancouver: کپی

  خلیلی سامانی م.ر.، خواجه پور محمدرضا، قلاوند امیر. اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1377؛29(4):667-679. Available from: https://sid.ir/paper/434974/fa

  IEEE: کپی

  م.ر. خلیلی سامانی، محمدرضا خواجه پور، و امیر قلاوند، “اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان،” علوم کشاورزی ایران، vol. 29، no. 4، pp. 667–679، 1377، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/434974/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.