مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

333

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین با دوز درمانی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 53

چکیده

 با توجه به استفاده گسترده هپارین و تناقض هایی که در مورد شیوع ترومبوسبتوپنی ناشی از هپارین در مطالعات مختلف وجود دارد. این تحقیق به منظور تعیین فراوانی این عارضه هپارین در تعدادی از بیماران بستری شده در بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان صورت پذیرفت.مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده بر روی 400 بیمار انجام گرفت. جهت بیمارانی که با تشخیص بیمار قلبی برای مصرف هپارین با دوز درمانی انتخاب شده بودند, شمارش سلولی انجام گرفته ترومبوستوپنی نداشته اند مورد مطالعه قرار گرفتند. بیمارانی که در بدو امر ترومبوسیتوپنی داشتند از مطالعه خارج گردیدند. سپس تا انتهای مدت هپارین درمانی به طور یک روز در میان از بیماران شمارش سلولی اخذ و بروز ترومبوسیتوپنی بررسی گردید.یافته ها: از 400 مورد بررسی, 67 درصد مرد و 33 درصد زن و 65 درصد مبتلا به آنژین صدری و 35 درصد مبتلا به ترومبوسیتوپنی نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که برخلاف نتایج بعضی مطالعات قبلی که شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین را تا 30 درصد ذکر کرده اند. این عارضه, عارضه ای شایع نمی باشد. از این رو ترس از این عارضه و ارزیابی روزانه پلاکت ها برای ردیابی آن که در برخی مطالعات توصیه شده و برای بیمار و کارکنان پرهزینه و پرزحمت می باشد, ضروری نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امامی، سیدامیرحسین، کبیری، کسری، سیدی نیاسر، سیدمحمود، تقدسی، محسن، و موسوی، سیدغلامعباس. (1380). شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین با دوز درمانی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 50-53. SID. https://sid.ir/paper/434625/fa

  Vancouver: کپی

  امامی سیدامیرحسین، کبیری کسری، سیدی نیاسر سیدمحمود، تقدسی محسن، موسوی سیدغلامعباس. شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین با دوز درمانی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):50-53. Available from: https://sid.ir/paper/434625/fa

  IEEE: کپی

  سیدامیرحسین امامی، کسری کبیری، سیدمحمود سیدی نیاسر، محسن تقدسی، و سیدغلامعباس موسوی، “شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین با دوز درمانی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 50–53، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/434625/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی