video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,041

دانلود:

212

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso)

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 84

چکیده

 این تحقیق به منظور تعیین غلظت نیمه کشنده حشره کش ارگانوکلره آندوسولفان, تعیین محدوده کشندگی و تعیین مقدار حداکثر غلظت مجاز سم و بررسی علایم رفتاری و ضایعات بافتی ناشی از تاثیر سم بر روی برخی اندامهای حیاتی در بچه فیل ماهی (Huso huso) انجام پذیرفته است. حشره کش آندوسولفان (امولسیون 35 درصد) به روش ساکن و براساس روش استاندارد (OECD) روی 150 عدد بچه فیل ماهی با وزن 3 تا 5 گرم در درجه حرارت 1±24 درجه سانتی گراد, طی چهار روز و در شرایط محیطی ثابت (در آزمایشگاه) به منظور تعیین غلظت نیمه کشنده آن مورد آزمایش قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از برنامه های Quatropro و spss پردازش شده و با استفاده از معادله خطی ضریب همبستگی,LC  روزهای مختلف تا 96 ساعت پس از قرار گرفتن ماهیها در معرض سم تعیین گردید.نتایج حاصله نشان داد که میزان LC50 در فواصل زمانی 24, 48, 72 و 96 ساعت بترتیب 0.0063, 0.0016, 0.0006 و 0.0003 میلی گرم در لیتر می باشد. محدوده کشندگی با حداقل 0.001 و حداکثر 0.0025 میلی گرم در لیتر تعیین شد. همچنین حداکثر غلظت مجاز سم (MATC) برای فواصل زمانی 24, 48, 72 و 96 ساعت بترتیب 0.00063, 0.00016, 0.00006 و 0.00003 میلی گرم در لیتر تعیین گردید.در بررسی ضایعات ناشی از سم, ماهیان مسموم از نظر بالینی علایمی از قبیل شنای غیر عادی, چرخش, تنشج شدید و افتادن به کف آکواریوم را از خود نشان دادند. همچنین ماهیهای مسموم, رنگ پریده تر بوده و دچار اختلال تنفسی شده و بویژه در غلظتهای بالای سم در فاصله زمانی کوتاهی تلف شدند. از نظر آسیب شناسی بافتی نیز در غلظتهای بالای سم (≥1ppm), پرخونی, تورم و جدا شدن لایه پایه رشته های آبششی, پرخونی و نکروز بافت کلیوی, پرخونی عروق, دژنرسانس سلولهای کبدی و تا اندازه ای نکروز کبدی در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. با توجه به نتایج (<0.1) LC50 و محدوده کشندگی, آندوسولفان را برای بچه فیل ماهی باید در دسته سموم «خیلی زیاد سمی» (Very High Toxic) در نظر گرفت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سلطانی، مهدی، جوادی، مسعود، و شریف پور، عیسی. (1382). تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso). مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، 12(4)، 69-84. SID. https://sid.ir/paper/4343/fa

Vancouver: کپی

سلطانی مهدی، جوادی مسعود، شریف پور عیسی. تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso). مجله علمی شیلات ایران (فارسی)[Internet]. 1382؛12(4):69-84. Available from: https://sid.ir/paper/4343/fa

IEEE: کپی

مهدی سلطانی، مسعود جوادی، و عیسی شریف پور، “تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso)،” مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، vol. 12، no. 4، pp. 69–84، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/4343/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی