مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

23

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده

سپاسی حسین

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 50

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.