مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

826

دانلود:

167

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

نویسندگان

جواهری فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 72

چکیده

 در دوران کنونی که دستاوردهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند, حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند. نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه پزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد. به این منظور, با تکیه بر روش تحلیل نظری, دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح خرد و کلان بررسی می شود. تحلیل های به عمل آمده بیانگر آن است که حرفه پزشکی در سطح خرد در تنظیم پاره ای از نیازهای کنشگر انسانی (که شامل ابعاد جسمی, شخصیتی و برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مداخله کننده در نظام کنش است) تاثیر می گذارد. در سطح کلان نیز حرفه پزشکی در فراهم آوردن برخی مقتضیات ضروری خرده نظام های فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و سیاسی جامعه مشارکت دارد. در خاتمه دیدگاه انتقادی برخی اندیشمندان جامعه شناسی نسبت به عملکرد حرفه پزشکی در جوامع معاصر مطرح می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

جواهری، فاطمه. (1384). دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه. مجله جامعه شناسی ایران، 6(2)، 45-72. SID. https://sid.ir/paper/433905/fa

Vancouver: کپی

جواهری فاطمه. دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1384؛6(2):45-72. Available from: https://sid.ir/paper/433905/fa

IEEE: کپی

فاطمه جواهری، “دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 45–72، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/433905/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی