مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

793

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 64

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع آرتریت و گزارشهای مختلف و متنوعی که از نظر انواع بیماری, مفصل درگیر, سن, جنس ابتلا و یافته های آزمایشگاهی وجود دارد و نیز عدم اطلاع کافی از وضعیت موجود در منطقه, این تحقیق به منظور تعیین اپیدمیولوژی بیماری مذکور در کودکان بستری در کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 78-1370 انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش مطالعه داده های موجود بر روی تمامی کودکان بستری شده با تشخیص اولیه آرتریت پذیرفت, پرونده بیماران از بایگانی خارج و بین آنها پرونده های که در نهایت به تشخیص قطعی علت آرتریت رسیده بودند, مورد مطالعه قرار گرفت. نوع آرتریت, مفصل درگیر, شاخص های ESR, ... و خصوصیات فردی بیماران از پرونده استخراج و به فرم اطلاعاتی منتقل گردید. پرونده های فاقد اطلاعات مذکور به عنوان موارد ناقص از مطالعه حذف شد.یافته ها: طی مدت بررسی از 4960 کودک بستری شده, 248 نفر (5 درصد) مبتلا به آرتریت بودند که 57.3 درصد پسر و 42.7 درصد دختر می باشند. از نظر سن ابتلا, 3.6 درصد کمتر از 1 سال, 42.3 درصد در گروه سنی 5-1 سال و 54.1 درصد بالای 5 سال بودند. شایع ترین نوع آرتریت سپتیک در کودکان زیر 3 سال دیده شد. موارد دیگر علل آرتریت به ترتیب شامل ری اکتیو, تب روماتیسمی, بروسلوزیس, JRA توکسیک گذرا, سرمی و هنوخ بود. از نظر آزمایشگاهی تمام موارد ESR بالاتر از 100 نفر مربوط به آرتریت سپتیک و JRA بود و مواردی از ESR پایین در آرتریت سپتیک نوزادان مشاهده گردید.نتیجه گیری: توصیه می گردد که به آرتریت سپتیک به عنوان مهمترین و شایعترین نوع آرتریت به خصوص در سنین زیر یک سال توجه نمود. در ضمن, با توجه به بررسی اپیدمیولوژیک این بیماری در کاشان توصیه می شود, این تحقیق برای سایر نقاط نیز انجام گیرد تا بتوان یک اطلس کامل بیماری را در سطح کشور تکمیل نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریف، محمدرضا، سقازاده، علی، مصداقی نیا، اعظم، و موسوی، سیدغلامعباس. (1380). اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 59-64. SID. https://sid.ir/paper/433636/fa

  Vancouver: کپی

  شریف محمدرضا، سقازاده علی، مصداقی نیا اعظم، موسوی سیدغلامعباس. اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):59-64. Available from: https://sid.ir/paper/433636/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا شریف، علی سقازاده، اعظم مصداقی نیا، و سیدغلامعباس موسوی، “اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 59–64، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/433636/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی