Start: 2/7/2023 10:48:19 PMEnd: 2/7/2023 10:48:21 PM >> 111

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

882

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 106

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت توسط دانشجویان ایرانی می باشد. بدین منظور یک پرسشنامه لغت بر اساس پرسشنامه آکسفورد (1990), وندن(1987), و جانسون وگو (1996) تهیه شده و به 231 دانشجوی رشته زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی داده شد. بررسی نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی در فرایند یادگیری لغت از راهبردهای شناختی وفراشناختی استفاده می کنند. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر رشته دانشگاهی دانشجویان بر انتخاب راهبردهای یادگیری می باشد. براساس یافته های پژوهش که حاکی از تاثیر مثبت استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت زبان آموزی می باشد, پیشنهاد می شود دانشجویان با راهبردهای یادگیری لغت بیشتر آشنا شده و با استفاده از آنها تشویق شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.