مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آرشیو توانبخشی (توانبخشی) | سال:1397 | دوره:19 | شماره:3 | صفحه شروع:220 | صفحه پایان:227

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

562

دانلود:

298

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص توجه / بیش فعالی

صفحات

 صفحه شروع 220 | صفحه پایان 227

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID