مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تعلیم و تربیت | سال:1380 | دوره:17 | شماره:4 (پیاپی 68) | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

23

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در نابرابری آموزشی در دوره آموزش عمومی به منظور ارایه مدلی نظری برای آموزش دختران

نویسنده

داش خانه فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 58

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 0

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID