مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,065

دانلود:

510

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی

نویسندگان

فوزی یحیی

صفحات

 صفحه شروع 172 | صفحه پایان 190

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 میزان مشروعیت نظام های سیاسی را بر اساس میزان همگونی بین باورها و ارزش های اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که بر اساس آن ها حاکمان سیاسی سلطه خود را توجیه می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند و هر عاملی که بتواند ارزش ها و باورهای اجتماعی را دگرگون سازد می تواند مشروعیت نظام های سیاسی را نیز به چالش کشد. بر این اساس در این مقاله ضمن بررسی تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در سال های بعد از انقلاب همچون رشد جمعیت باسواد، رشد جمعیت با تحصیلات عالی، رشد جمعیت شهرنشین و … تلاش گردیده تا تاثیر این تغییرات بر باورهای دینی جامعه به عنوان مهمترین مبنای مشروعیت بخش نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد و به این سوال پاسخ دهد که این تغییرات جمعیتی چه تاثیری بر جایگاه دین در جامعه ایران داشته است و این موضوع چه پیامدهایی برای مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی در ایران می تواند داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فوزی، یحیی. (1383). چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی. مجله جامعه شناسی ایران، 5(3)، 172-190. SID. https://sid.ir/paper/430210/fa

  Vancouver: کپی

  فوزی یحیی. چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1383؛5(3):172-190. Available from: https://sid.ir/paper/430210/fa

  IEEE: کپی

  یحیی فوزی، “چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 5، no. 3، pp. 172–190، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/430210/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی