مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بینا | سال:1397 | دوره:24 | شماره:2 | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:104

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی علل پیوند مجدد قرنیه طی پنج سال در بیمارستان خلیلی شیراز

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 104

چکیده

 هدف: بررسی فراوانی علل موارد پیوند مجدد قرنیه طی پنج سال در بیمارستان خلیلی شیراز. روش پژوهش: در این مطالعه گذشته نگر مشاهده ای, موارد قرنیه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">پیوند قرنیه انجام شده طی سال های 1392-1388 در بیمارستان خلیلی شیراز بررسی شدند. از تعداد1190 قرنیه پیوندی, اطلاعات 76 بیمار که تحت عمل جراحی پیوند مجدد قرار گرفته بودند استخراج شد و ویژگی های بیماران شامل سن, جنس, محل سکونت, بیماری اولیه, نوع پیوند (اولیه-مجدد), علت پیوند مجدد و بیماری های چشمی و سیستمیک ثبت گردید. سپس اطلاعات مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: تعداد پیوندهای مجدد در طول 5 سال, 76 مورد (38/6 درصد) بود. شایع ترین پیوند انجام شده, تمام ضخامت و موفق ترین پیوند, از نوع قدام استرومایی بود. کوتاه ترین زمان شکست پیوند پس از پیوند اولیه در موارد عفونت قارچی و بعد از پیوند اندوتلیوم رخ داده بود. علل اصلی شکست پیوند در این مطالعه اختلال اندوتلیوم, عوامل عفونی, پس زدن ایمونولوژی و عود بیماری اولیه (14 مورد) بودند. جنس مرد, نوع بیماری اولیه و وجود سایر بیماری های سطح چشم, از دیگر عوامل موثر در شکست پیوند محسوب شدند. نتیجه گیری: با توجه به احتمال زیاد عود عفونت در قرنیه های پیوندی, کنترل التهاب و درمان موارد فوق قبل از اقدام به پیوند ضروری است. همچنین بررسی قرنیه دهنده از لحاظ کیفیت و کشف زودهنگام عفونت لازم به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID